Ethiek

Wat verwacht het bureau van de onderneming?

 1. De klant geeft het bureau alle informatie die het nodig acht om professioneel werk te kunnen leveren. De klant geeft het bureau de mogelijkheid zich vertrouwd te maken met de problematiek en desgevallend met de strategie, organisatie en cultuur van de contractsluitende onderneming.
   
 2. De klant aanvaardt dat een rekrutering een wederzijds proces van keuzes is tussen de werknemer en de werkgever, en is dan ook bereid het bureau en de kandidaat alle informatie te verstrekken zodat deze laatste een bewuste en weloverwogen keuze kan maken.
   
 3. Zowel in zijn belang, als in dat van de kandidaten, geeft de klant bij voorkeur een exclusiviteit aan het bureau.
   
 4. De zowel interne als externe kandidaten, die de klant zelf, actief of passief en via zijn eigen kanalen heeft gevonden, worden toegevoegd aan het rekruteringsdossier.
   
 5. De klant stemt ermee in dat het bureau aanspraak kan maken op een redelijke vergoeding voor het geleverde werk, ook al wordt het eindresultaat niet gehaald.
   
 6. De klant bezorgt het bureau onmiddellijk elke wijziging die zich tijdens de uitvoering van de opdracht kan voordoen.
   
 7. De klant garandeert de vertrouwelijkheid van de gegevens die hij van het bureau ontvangt.
   
 8. De klant stemt ermee in dat het engagement van het bureau niet op de resultaten, maar enkel op de middelen betrekking heeft. Het bureau wendt al zijn professionalisme aan om van de opdracht een succes te maken.