Ethiek

Beschrijving van de activiteitensector

Beschrijving van de activiteitensector


Een bureau is een rechtspersoon of natuurlijk persoon, een privaat of overheidsbedrijf, die andere organisaties helpt om werknemers te zoeken.

De term “rekrutering” heeft betrekking op alle vormen van rekrutering of aanwerving van kandidaten: externe en interne, via advertenties, databanken, spontane aanbiedingen, of via rechtstreekse benadering. De “selectie” verwijst naar alle activiteiten die op vraag en op kosten van een klant worden verricht om een advies te formuleren over de bekwaamheid van de sollicitanten of kandidaten om één of verschillende vacatures in te vullen


Dankzij hun kennis van de diagnosemethodes en/of ervaring met het functioneren van mensen in organisaties, kunnen consulenten adviezen formuleren over vaardigheden, interne mutaties van het personeel, samenstelling en werking van teams, organisatiestructuren, opleidingsbehoeften, leerprocessen en arbeidsvoorwaarden.

Bij het leveren van deze diensten wordt een strikte onafhankelijk gerespecteerd zowel t.o.v. de organisaties die beroep doen op objectieve consultancydiensten, als t.o.v. personen die worden voorgesteld en geanalyseerd.