Ethiek

Betwisting

Klachten omtrent het niet-naleven van deze Code worden behandeld door de Commissie Ethiek en Professionalisme, die in de plaats treedt van de zogenaamde bij decreet bepaalde klachtenprocedure.