Ethiek

Methodologie

 1. Het bureau garandeert zijn opdracht naar behoren te kunnen vervullen. Daarvoor kan het beroep doen op de knowhow van zijn medewerkers. Die knowhow is op het volgende gebaseerd:
  • inzicht in de structuur en de werking van de organisaties en in de vereiste vaardigheden voor de betroffen functie,
  • kennis van het personeelsbeheer in de organisaties,
  • kennis van de structuur en werking van de arbeidsmarkt,
  • ervaring in het gebruik van selectie- en rekruteringsmethodes,
  • een ingesteldheid die blijk geeft van objectiviteit, onpartijdigheid en respect voor de klant en voor de kandidaten.

    
 2. Een rekruteringsdossier wordt door een projectleider beheerd. Hij/zij heeft bij voorkeur een universitair diploma en/of relevante praktische ervaring op vlak van rekrutering en selectie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het dossier en voldoet minstens aan een van volgende voorwaarden:
  • minstens 5 jaar beroepservaring in HR-management of een aanverwante sector
  • diploma hoger onderwijs (basisopleiding in het hoger onderwijs die uit twee cyclussen bestaat) minstens 5 jaar beroepservaring in de sector

    
 3. De personen die de selectie uitvoeren (onder begeleiding van de projectleider) voldoen minstens aan een van volgende voorwaarden:
  • minstens 3 jaar beroepservaring in HR-management of in bedrijfsbeheer;
  • diploma hoger onderwijs (minstens een basisopleiding in het hoger onderwijs die uit 1 cyclus bestaat).

   
 4. Indien gebruik wordt gemaakt van diagnose-instrumenten, dan moeten die voldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd. De klant kan uitleg krijgen over de gehanteerde evaluatie-instrumenten
   
 5. Eventueel gebruik van psychologische diagnose-instrumenten kan enkel onder de verantwoordelijkheid van een psycholoog
   
 6. Eventueel contact met referentiepersonen wordt pas opgenomen na grondige analyse van de kandidatuur, om op die manier alleen met gerichte vragen te werken. Deze procedure zal enkel worden gebruikt indien de betroffen kandidaat ermee instemt, en nooit bij de huidige werkgever, tenzij de kandidaat er zijn uitdrukkelijke toestemming heeft voor gegeven.
   
 7. De consulenten spreken zich enkel uit over domeinen die hun vakgebied zijn. Voor de evaluatie van specifieke vaardigheden worden experts ingeschakeld.