Jobs available

Tweetalige (FR/NDLS) functioneel Analyst (Brussel) VIA Akros Solutions REF 13012

Our client:
 • Akros Solutions is op zoek naar een tweetalige (FR/NDLS) functioneel Analyst (medior profiel met ong. 2 jaar of beroepservaring) voor een vaste contract te Brussel !

Function:

U werkt mee aan nieuwe IT-oplossingen en helpt de klanten hun behoeften te formuleren en in een document te gieten. U betrekt dus een essentiële spilfunctie tussen de business- en de IT-kant, in een functie die gericht is op analysecapaciteit, communicatie en innovatie.
 
Het beroep van functional analyst zoals wij dat definiëren, kent drie grote verantwoordelijkheidsdomeinen:
 
1. Deelnemen aan het relatiebeheer met de klant (intern/extern)

 • Hij valideert het lastenboek dat de klant opgesteld heeft, helpt wanneer nodig de noden van de gebruiker af te bakenen en bestudeert verschillende mogelijke functionele oplossingen samenmet de IT-experts en de experts van de betrokken domeinen.
 • Hij helpt eventueel mee de kosten in te schatten van een ontwikkelingsaanvraag.
 • Hij definieert de functionele kenmerken van de oplossing in nauwe samenwerking met de teams Architecture en Operations.
 • Hij evalueert de oplossingen en werkt functionaliteiten uit die beantwoorden aan de behoeften van de gebruiker. Hij vraagt en krijgt de validering van deze analyse door alle betrokken partijen.
 • Hij volgt de opstart van de projecten en de implementering van de functionele analyse op in overleg met zijn verantwoordelijke.
 • Wanneer nodig leidt hij gebruikers op om met de nieuwe toepassing te werken en stelt hij documentatie op over zijn functionele analyse.
 • Hij biedt ondersteuning en coördineert de communicatie tussen alle deelnemers van het project (gebruikers, ontwikkelingsteam, test automation team, teamcoördinators, release management, ...).

2. Actief deelnemen aan de kwaliteitscontrole

 • Momenteel speelt de functional analyst een zeer belangrijke rol bij de kwaliteitscontrole van de ontwikkelingen.
 • Hij is verantwoordelijk voor de deliverables, de inproductiezetting en de termijnen voor de aanvragen die aan hem toegewezen zijn.
 • Hij evalueert de impact van het business requirement in een cross-entreprisevisie (eventuele impact op de infrastructuur).
 • In afwachting van de geautomatiseerde tests is de functional analyst verantwoordelijk voor integratietests en niet-regressietests over de aanvragen die in productie gezet worden. In deze context moet de functional analyst:
 • de test cases van de toepassingen identificeren, aanmaken en goedkeuren
 • manuele tests uitvoeren tijdens de ontwikkelingsfases
 • de kwaliteitsevolutie van de ontwikkelingen meedelen aan de ontwikkelingsteams
 • de scripts onderhouden en valideren die onze toepassingen zullen testen
 • de acceptatietests van de klanten ondersteunen

3. Deelnemen aan de ondersteuningstaken

 • De functional analyst helpt mee de klanten te ondersteunen.
 • In deze context moet hij:
 • de gebruikershandleiding opstellen volgens de geldende standaarden en op een wijze die voldoende didactisch is voor de eindgebruikers
 • de noodzakelijke informatie delen met het opleidersteam zodat zij de kans hebben hun opleidingsmateriaal op te stellen (syllabi...)
 • het gebruik van de nieuwe functies aan de klanten voorstellen
 • een derdelijnsondersteuning van de Service Desk garanderen om de eindgebruiker te helpen bij problemen met de toepassingen
 • de ondersteuning opvolgen en organiseren na de inproductiezetting

Profile:
 • U hebt al ervaring opgedaan in een gelijkaardige functie u kunt voldoendeof
 • ervaring voorleggen of hebt een opleiding genoten in iSeries of u hebt nuttige ervaring en businesskennis van de ziekenfondswereld of het verzekeringswezen.
 • U hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans (kennis van het Engels is een pluspunt).
 • Evaring met UML of een andere modelleringstaal is een pluspunt.
 • Kennis van requesttalen voor databases (SQL, ...), goede kennis van AS/400-omgeving en een goed begrip van databases zijn een troef.

Competenties;

 • U bent communicatief, assertief, diplomatisch en kan concepten en gegevens gestructureerd en begrijpelijk uitleggen aan diverse gesprekspartners.
 • U bent praktisch ingesteld en kan anticiperen.
 • U beschikt over uitstekende analysecapaciteiten en hebt een soepele geest waarmee u uw ideeën en aanpak kan aanpassen aan de meest diverse situaties.
 • Problemen oplossen is voor u een uitdaging die u enthousiast en pragmatisch, dus resultaatgericht, aangaat.
 • U beschikt over goede redactionele vaardigheden.

Offer:

Interested: