1

Definiëren van het gezochte profiel, de inhoud en duur van de functie, de werkomgeving, de hiërarchische structuur,…

Samen stellen we een duidelijke en nauwkeurige definitie van jobinhoud op.

 
 

Identificatie van potentiële kandidaten

Om onze opzoekingen te optimaliseren werken we met een gecombineerde aanpak:

 • « Direct search » : rechtstreekse opzoekingen op de Belgische en internationale markt
 • Onze databank
 • Publicatie op onze website
 • « Search » via advertentie of zoekmotor.
 • Gebruik van sociale netwerken
 
 
2

Selectie

We voeren een eerste schifting uit op basis van de reeds geanalyseerde cv’s.

 
 

Eerste telefonische contact

We nemen rechtstreeks contact op met de kandidaten om te peilen naar hun beschikbaarheden, hun verwachtingen (beknopte voorstelling van de inhoud van de functie, carrièremogelijkheden, loonniveau, verwachtingen van de kandidaten…).

 
 

Face to face interview
 

 
 

Indien eerste contact positief

organiseren we een ontmoeting met de kandidaten om dieper in te gaan op de elementen uit hun beroepsloopbaan: ervaring, motivatie, specifieke technische kwalificaties, analyse van het globale loonniveau …

 
 • Indien contact niet overtuigend genoeg, brengen we de kandidaat op de hoogte
 • Dit (anonieme) contact wordt opgenomen in een nevenlijst met daarin kandidaten die niet aan het gewenste profiel beantwoorden, of die uit de procedure willen stappen voor de rekrutering van die specifieke functie.
 
 
 

Shortlist

 • Na die gesprekken ontvangt u een lijst met positief geëvalueerde kandidaten. Van elke kandidaat wordt een gedetailleerd verslag opgemaakt.
 • Naast die shortlist ontvangt u ook een lijst van (anonieme) kandidaten die minder aan uw verwachtingen lijken te voldoen.
 
 

Ontmoeting met de kandida(a)t(en)

 
 

Indien positief :

voorstel (Analyse, hulp, tips bij de onderhandeling…) en ondertekening van de overeenkomst.

 

Indien negatief :

we zetten onze intensieve opzoekingen voort.

 
 
 

Organisatie van een bijeenkomst tussen u en de werkgever

 
 
3

Opvolging

 • Na aanwerving van de kandida(a)t(e), we blijven u (kandidaat en klant) een jaar lang opvolgen
 • We kunnen ook de evaluatiegesprekken na zes maand of een jaar voeren, voorstellen voor eventuele promoties formuleren, enz
 • Voor extra informatie kunt u steeds bij ons terecht